Formularz zgłoszenia braku rozkładu

Prosimy użyć poniższego formularza w celu zgłoszenia brakującego lub zniszczonego rozkładu jazdy
Proszę wpisać przystanek którego dotyczy zgłoszenie
Proszę wpisać rozkład linii której dotyczy zgłoszenie
Proszę wpisać swoje uwagi lub spostrzeżenia dotyczące zgłoszenia