Przewóz rowerów, wózka dziecięcego / inwalidzkiego

 Przewóz roweru możliwy jest wyłącznie za zgodą prowadzącego pojazd i w przypadku właściwego jego zabezpieczenia podczas całego przejazdu przez właściciela. Rower należy postawić w miejscu do tego przeznaczonym (tj. w miejscu na wózek vis a vis drugich drzwi), a jego właściciel zobowiązany jest do zabezpieczenia go w sposób, aby w przypadku np. nagłego hamowania lub innego zdarzenia losowego, przewracający się rower nie spowodował szkód u innych pasażerów lub w ich bagażu, a także nie zabrudził pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa przewożony rower nie może tarasować przejścia. W przypadku otrzymania uzgodnienia od kierowcy na przewóz roweru pobierana jest opłata bagażowa wg obowiązującej taryfy. Przepisy i uregulowania te nie znajdują swojego odzwierciedlenia na połączeniach krajowych poza obszarem województwa pomorskiego oraz połączeniach międzynarodowych.

Przewóz rzeczy i zwierząt

Nie podlegają opłacie rzeczy (bagaż podręczny), które podróżny trzyma podczas przewozu w ręku lub na kolanach lub które umieści na półce nad zajmowanym w autobusie siedzeniem lub pod nim. Za każdą sztukę rzeczy (bagażu) nie klasyfikującego się do bagażu podręcznego pasażer winien uiścić opłatę bagażową o wysokości wynikającej z obowiązującej taryfy opłat.
Opłata za przewóz zwierząt (w tym także psa) jest analogiczna (opłata bagażowa wynikająca z obowiązującej taryfy opłat) przy czym zwierzęta powinny być przewożone w specjalnej klatce lub na smyczy i w kagańcu, a właściciel powinien posiadać przy sobie aktualną książkę szczepień (psa). Brak spełnienia opisanych tu warunków przewozu uniemożliwia realizację przejazdu. Przepisy i uregulowania te nie znajdują swojego odzwierciedlenia na połączeniach krajowych poza obszarem województwa pomorskiego oraz połączeniach międzynarodowych.