JAK WYRABIA SIĘ EM-KARTĘ?

EM-Karta wyrabiana jest tylko i wyłącznie w Kasie Biletowej. Z założenia EM-Karta ma służyć pasażerowi wiele lat. Jest kartą imienną wydawaną na podstawie dowodu tożsamości, także nie ma możliwości przepisania jej na innego pasażera i korzystania z niej przez inną osobę. Po pierwszym „załadowaniu” biletem miesięcznym, karta jest ładowana kolejnym biletem. Przewidywana ilość cykli zapisu wynosi 100.000.

Wyrobienie pierwszy raz EM-Karty jest bezpłatne.

JAK NALEŻY PRZECHOWYWAĆ EM-KARTĘ?

Przechowywanie EM-Karty nie wymaga szczególnych warunków. Nie należy jej przekrzywiać i wyginać szczególnie w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celcjusza), ponieważ może to doprowadzić do jej złamania. W przypadku wystawiania karty na działanie wysokiej temperatury (powyżej 50 stopni Celsjusze) można doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy także unikać noszenia EM-Karty w kieszeniach lub innych miejscach gdzie narażona będzie na odkształcenia. Może to spowodować również niewidoczne na zewnątrz złamanie wewnętrznej anteny wbudowanej w EM-Kartę.

JAK NALEŻY PRZYKŁADAĆ EM-KARTĘ?

EM-Kartę należy przyłożyć do bileterki autobusowej i zdjąć ją (po około 2 sekundach) dopiero w momencie poprawnego jej odczytu i zarejestrowania przejazdu.

CO ROBIĆ W PRZYPADKU ZGUBIENIA EM-KARTY?

W sytuacji zagubienia lub zniszczenia EM-Karty, istnieje możliwość wyrobienia sobie nowej. Koszt wyrobienia każdej kolejnej EM-Karty wynosi 20zł. Można wyrobić ją wyłącznie w Kasie Biletowej.
 

CZY W PRZYPADKU UTRACENIA EM-KARTY MOGĘ KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDÓW TYLKO NA PODSTAWIE BILETU PAPIEROWEGO?

Nie, ale sytuacja ta pozwala na przepisanie zakupionego biletu w wcześniej posiadanej EM-Karty do nowo zakupionej EM-Karty.

CZY W PRZYPADKU ZAGUBNIENIA BILETU PAPIEROWEGO MOGĘ KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDÓW TYLKO NA PODSTWIE EM-KARTY?

Nie. W sytuacji zagubienia biletu papierowego należy zgłosić się do Kasy Biletowej, gdzie zostanie wydane zaświadczenie o ważnym bilecie miesięcznym. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

CZY ZGUBIONY BILET OZNACZA PONOWNY JEGO ZAKUP?

Nie. Informacja o zakupie biletu miesięcznego zapisana jest w programie obsługującym sprzedaż biletów miesięcznych.

CZY JEST LIMIT NA ILOŚĆ PRZEJAZDÓW NA BILECIE MIESIĘCZNYM Z EM-KARTĄ?

Nie. Pasażer, który wykupił bilet miesięczny z EM-Kartą ma nielimitowaną ilość przejazdów na wybranej trasie każdego dnia tygodnia.

CO W PRZYPADKU GDY BIELETERKA AUTOBUSOWA W CHWILI ODCZUTU EM-KARTY WYŚWIETLI KOMUNIKAT „BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY”?

Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki czas. W taki przypadku należy ponownie przyłożyć kartę do czytnika celem pełnego odczytu biletu z EM-Karty.

CO W PRZYPADKU GDY BILETERKA AUTOBUSOWA W CHWILI ODCZUTU M – KARTY WYŚWIETLI KOMUNIKAT „NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI”?

Sytuacja taka ma miejsce kiedy zakupiony bilet stracił już ważność. Należy dokonać zakupu kolejnego biletu miesięcznego.

CO W PRZYPADKU GDY BILETERKA AUTOBUSOWA W CHWILI ODCZUTU EM-KARTY WYŚWIETLI KOMUNIKAT „NIEWŁAŚCIWA TRASA”?

Oznacza to, że bilet który został zapisany do EM-Karty nie obejmuje przystanku lub całej trasy z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. W takim wypadku należy okazać kierowcy bilet miesięczny w wersji papierowej (paragon fiskalny) celem aby potwierdzić ważność biletu na określonej trasie.  Należy również głosić się do Kasy Biletowej aby wyjaśnić zaistniały problem i ewentualnie dokonać korekty trasy na bilecie miesięcznym.

CO W PRZYPADKU GDY BILETERKA AUTOBUSOWA W CHWILI ODCZYTU EM–KARTY WYŚWIETLI KOMINIKAT „EM–KARTA ZASTRZEŻONA”?

Sytuacja ta oznacza, że karta została zablokowana. Kierowca ma prawo zatrzymać EM-Kartę celem wyjaśnienia. Karta ta mogła zostać zakwalifikowana do „czarnej listy” zazwyczaj z powodu zgłoszenia przez właściciela jej zagubienia lub kradzieży.

CO MUSI POSIDADAĆ PRZY SOBIE W AUTUBUSIE PASAŻER OPRÓCZ EM–KARTY I BILETU PAPIEROWEGO?

Pasażer podróżujący autobusem musi posiadać EM-Kartę, bilet papierowy oraz dokument tożsamości, na podstawie którego wydany został bilet miesięczny. W przypadku biletu ulgowego należy również mieć przy sobie dokument uprawniający do udzielonej ulgi np. legitymację szkolną, legitymację studencką, legitymację nauczycielską, legitymację rencisty, orzeczenie o niepełnosprawności i jego stopniu itp.

CZY KOREKTY TRAS NA BILECIE DOKONYWANE SĄ NIEODPŁATNIE?

Tak. Korekta tras zapisanych w EM-Karcie jest dokonywana nieodpłatnie. Korekty można dokonać wyłącznie w Kasie Biletowej.

CZY MOGĘ ZAKUPIĆ BILET MIESIĘCZNY W AUTOBUSIE?

Tak. Posiadacze EM-Kart mogą dokonać zakupu biletu miesięcznego w autobusie. Warunkiem jednak jest ciągłość zakupu biletów miesięcznych. W przypadku przerwy, wymagane jest jego przedłużenie w Kasie Biletowej.
Pierwszego zakupu biletu należy dokonywać zawsze w Kasie Biletowej.

DLACZEGO NIE MOGĘ PRZEDŁUŻYĆ BILETU W AUTOBUSIE?

Bilety mogą nie przedłużyć się w autobusie w przypadku zmiany danych w rozkładzie jazdy. W takich sytuacjach należy dokonywać zakupu wyłącznie w Kasie Biletowej.